ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
+389 78 667 997
„50 Дивизија“ бр.6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
contact@semejnamedicina.mednet.mk
      
Доедукација
  Доедукација МАРТ 2019
  Доедукација ОКТОМВРИ 2018
  Доедукација МАРТ 2018
  Доедукација ОКТОМВРИ 2017
  Програма за доедукација
  Ментори
  Распоред на модули
 Модул психијатрија и неврологија
 Модул педијатрија
 Модул интерна медицина
 Модул Ургентна медицина
 Модул Ургентна медицина 2
 Модул Хирургија 1 и 2
 Инфективни болести модул
 ОРЛ Модул
 Гинекологија
 Модул Кожно
 Модул зависности
 Организација на здравство
 Семејно насилство
 Домашно лекување
 Комуникациски вештини
 Упатување
 Палијативна нега
  Палијативна нега 2
 Обезбедување квалитет и Медицина базирана на докази
 Хронично болни и стари лица
 Промоција и превенција
 Пропишување
  Етика
  Модул Професионализам
  Боледување и инвалидитет
  Медицински грешки
  Модул Стари лица
  Комуникација и советување
  Литература
 
РАБОТИЛНИЦИ
РАСПОРЕД
Најава
Регистрација
 
ОГЛАСНИК
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЛИНКОВИ
SYMPOSIUM 1-2 MAY 2015 OHRID Antibiotics in Primary Care - Challenges for improvement
Get Adobe Flash player
ЧЛЕНСТВО во здружение
Најава
Регистрација

 

  
ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
contact@semejnamedicina.mednet.mk
„50 Дивизија“ бр.6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
+389 78 667 997
admin / webmail