ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
+389 70 347 236; +389 78 667 997
„50 Дивизија“ бр.6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
contact@semejnamedicina.mednet.mk
      
Клинички вештини
  Лабораторија
  ЕКГ
  Мерење крвен притисок, Индекс на телесна маса
  Оживување
  ОРЛ преглед
  Очен преглед
  Преглед на дојка
  Дигитален ректален преглед
  поставување на уринарен катетер
  Преглед на абдомен
  Невролошки преглед
  Преглед на дијабетично стопало
  Мала хирургија
  Толкување на рентгенграфии
  Астма дијагноза и терапија
  Криви на раст
  Пункција на вена
 
РАБОТИЛНИЦИ
РАСПОРЕД
Најава
Регистрација
 
ОГЛАСНИК
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЛИНКОВИ
SYMPOSIUM 1-2 MAY 2015 OHRID Antibiotics in Primary Care - Challenges for improvement
Get Adobe Flash player
ЧЛЕНСТВО во здружение
Најава
Регистрација

 

  
ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
contact@semejnamedicina.mednet.mk
„50 Дивизија“ бр.6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
+389 70 347 236; +389 78 667 997
admin / webmail